11 september 2019

Spreektekst Alies Ouwerkerk 10-9 commissievergadering over Hondzenellenboog

Dank u, Voorzitter

Allereerst wil ik de insprekers bedanken voor hun bijdrage.

Het CDA heeft de ingezonden brief van een omwonende geagendeerd omdat wij van het CDA ook een aantal vragen hebben. Onze inbreng is tevens namens de SP.

Ter voorbereiding op deze avond ben ik vanmiddag gaan wandelen in het betreffende gebied, in de wijk Hondzenelleboog in Veenendaal-West. Een schitterend mooi stukje Veenendaal waar verschillende regionale wandelroutes doorheen gaan, waaronder de NS wandelroute Elsterberg. Ik zag kastanjebomen, een mooie waterpartij en het is keurig onderhouden. Maar al gauw werd mij duidelijk dat het om een hondenuitlaatplaats gaat. De borden kun je niet missen. 

De briefschrijver spreekt over een natuurgebied vanaf 1995 en in stukken is later ook te lezen dat het in 2009 een Parkbestemming kreeg. Maar als antwoord op de technische vraag van Lokaal Veenendaal blijkt dat dit in 2004 al duidelijk was op een visiekaart in het Groenstructuurplan.

Ook was mij niet duidelijk als ik de site van de gemeente bekijk of het hier nu een losloopgebied betreft, een hondenuitlaatplaats aangelijnd of hondenuitlaatplaats niet aangelijnd. 

Op de ene webpagina betreft het een hondenlosloopgebied en volgens het bord daar is het een hondenuitlaatplaats maar dan wel weer aangelijnd volgens de site.

De SGP heeft hier in maart 2018 ook al eens eerder aandacht voor gevraagd. Er lijkt sprake van het gebruik van dezelfde benamingen voor verschillende functies. 

Vanaf 2004 is op een visiekaart dit stukje groen benoemd als een park. Als ik de definitie van het woord ‘park’ erbij pak lees ik: ‘publiek opengesteld terrein, bestaande uit gazons, speel- en ligvelden, paden, bossages, bloemperken, heesterbeplanting en waterpartijen’. 

Daarom de volgende vragen namens het CDA:

  • Wat is nu de definitieve bestemming van dit mooie stukje Veenendaal om zo duidelijkheid te creëren voor alle betrokken?

  • Stroken de geplaatste borden met het bestemmingsbeleid van dit stuk openbaar groen?

  • Hoe staat het met de toen geformuleerde ambities? In 1995 was sprake van een natuurgebied. Ik lees over een soortenrijke kruidenvegetatie, verspreiding van inheemse plantensoorten. Hoe staat het met de biodiversiteit van dit park nu? En onderschrijft dit college diezelfde ambities?

En niet onbelangrijk een vraag over participatie.

  • Hoe is er gecommuniceerd met betrokken en hoe zijn de betrokken meegenomen in het proces in 2004? 

Want zoals u ziet en merkt leeft het enorm!

We zien uit naar de beantwoording van de wethouder.

Dank u Voorzitter.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.