486394323
12 april 2019

Stilte voor de storm?

De komende periode staan grote onderwerpen op de agenda van de raad: het ondergronds brengen van de hoogspanningslijn, de financiële tekorten in de jeugdhulp, de begroting voor de komende jaren, etc. Vooral de financiële tekorten lijken onze aandacht op te eisen. Kortom: “Hoe ziet het Veenendaal eruit, dat we door willen geven?”

Voor onze CDA-fractie is het van belang dat kwetsbare groepen, zoals onze ouderen, niet de dupe worden van bezuinigingen. We moeten ervoor zorgen dat het saldo van de gemeentelijke spaarpot niet verder daalt. Wie ruimte wil geven voor ontwikkeling moet op een ondernemende, frisse en vernieuwende blik naar de begroting durven te kijken. We moeten dus niet alleen focussen op problemen in het sociaal domein.

Maar voordat we hiermee aan de slag gaan, kijken we uit naar een tijd van bezinning die we vinden in de stilte rondom Pasen. Wij wensen alle Veenendalers gezegende paasdagen toe.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.