11 juli 2023

Terugblik Fractie CDA Veenendaal

Eind vorige week heeft ons het nieuws bereikt dat het kabinet is gevallen. Waar Veenendaal haar verantwoordelijkheid durft te nemen als het gaat om opvang voor vluchtelingen, bleek dat in Den Haag het breekpunt. Als fractie betreuren we de gang van zaken. De val van het kabinet heeft niet alleen gevolgen voor de landelijke politiek maar heeft ook invloed op onze gemeente. Toch laten we ons daar niet door uit het veld slaan, maar staan we (zoals altijd) klaar om onze schouders eronder te zetten. 

De fractie van het CDA drukt een duidelijke stempel op de politiek in Veenendaal. Al maakt onze fractie geen deel uit van het college, het is duidelijk dat de proactieve manier van politiek bedrijven van onze fractie, opvalt onder onze inwoners, bedrijven, organisaties en de pers. Er gaat bijna geen week voorbij of het CDA wordt genoemd in de plaatselijke kranten. Hoewel het voor onze inwoners soms nog moeilijk is om landelijk beleid los te zien van onze lokale fractie, wordt de inzet van onze lokale afdeling zeer gewaardeerd, getuige de vele mailtjes die we hierover ontvangen.

Zo waren er afgelopen periode verschillende thema’s waar het CDA zich duidelijk op heeft geprofileerd. Neem bijvoorbeeld de scholenhuisvesting in Veenendaal-Oost, de nieuwbouw van Theater Lampegiet, het Dierenwelzijn of het bestemmingsplan Franse Gat. In al deze onderwerpen was het geluid van het CDA duidelijk onderscheidend van andere partijen. Ook op dit moment profileert onze fractie zich als een kritische, maar ook positieve kracht in de raad. De fractie, van drie raadsleden (Alies Katerberg, Harold Schonewille en Mark Ruitenbeek), is inmiddels op volle kracht gekomen met maar liefst drie schaduw/commissieleden (Marlies Bochane, Reinhart van der Borg en Frank Buys) en fractievolger (Andries Fikkert). Kortom: een sterk team!

Door de inzet van dat sterke team gaat de gemeente de komende periode aan de slag met dierenwelzijnsbeleid, worden inwoners betrokken bij de verkeersproblematiek (zoals in Oost) en krijgt het onderwijs weer de aandacht die het verdient. Daarnaast komen we de komende weken met een masterplan zwerfafval, maken we van Veenendaal weer dé Bijenstad van Nederland en richten we ons op voorkoming van hittestress in de stad. Kortom: onderwerpen die onze inwoners raken en aangaan.

De komende jaren krijgen alle gemeentes in Nederland minder geld uit Den Haag. Hoewel we als gemeente tientallen miljoenen in reserve hebben, is dat voor ons college reden om ervoor te kiezen alleen nog op de winkel te passen en verantwoordelijkheden voor zich uit te schuiven. In een kaderbrief heeft het college aan de raad laten weten dat men wacht op besluiten uit Den Haag en even niets doet. Dat stuit onze fractie tegen de borst. Tijdens de raadsvergaderingen van juni en juli hebben we het CDA-geluid duidelijk laten horen. Willen we onze mooie doelen bereiken, dan moeten we tenslotte ook keuzes durven maken. We hebben we het college daarom opgeroepen de afspraken, die in het raadsakkoord zijn gemaakt, na te komen.

Hoewel we dus tevreden terugkijken op afgelopen periode, houden we de vinger aan de pols voor de weken die komen gaan. Als het college (ProVeenendaal, ChristenUnie, SGP en VVD) haar verantwoordelijkheid niet neemt, moet de gemeenteraad dat doen. Als ’t aan het CDA ligt, pakken we die handschoen op.'

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.