25 februari 2024

Veenendaal en VRU staan voor financiële uitdagingen in veiligheidsbudget

De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) vraagt meer financiële steun van gemeenten voor de brandweer en veiligheidsdiensten. Ook van de gemeente Veenendaal wordt meer gevraagd. Veenendaal voorziet echter een begrotingstekort van €350K vanaf 2026 en overweegt voorwaardelijke bijdragen vanaf 2025. CDA Veenendaal prijst de burgemeester voor het uitvoeren van de gemeenteraadswens, geïnitieerd door het CDA zelf. De suggestie om kosten te dekken door doorbelasting van liftopsluitingen wordt besproken, maar de burgemeester waarschuwt voor beperkte opbrengsten. Politieke partijen stemmen in met extra kosten voor 2024, met een latere integrale afweging van financiële prioriteiten. Lees meer in de Rijnpost.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.