25 februari 2024

Veenendaal Introduceert Informeel Bezwaar - Burgers en Gemeente in Dialoog

Burgemeester Kats heeft de gemeenteraad overtuigd om de regeling voor bezwaarschriften aan te passen. Het college heeft hiervoor een voorstel naar de gemeenteraad gestuurd. Hiermee ontstaat de mogelijkheid voor informele gesprekken. CDA Veenendaal is blij met de nieuwe procedure, maar uitte wel zorgen over de informele afhandeling en heeft vragen gesteld hoe dit zou werken. Burgemeester Kats benadrukte dat de nieuwe mogelijkheid geen inbreuk op rechten vormt, maar een service is om samen tot oplossingen te komen. Het CDA stemde uiteindelijk in, met de garantie dat gemaakte afspraken worden nagekomen. Ook andere partijen toonden tevredenheid over de menselijke benadering en hoopten op minder werkdruk voor de bezwaarschriftencommissie. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.