12 november 2023

Veenendaalse fractie in actie voor betere begroting

De Veenendaalse reserves zijn niet genoeg voor de komende, grote uitdagingen. De bijdrage van de centrale overheid is de afgelopen jaren afgenomen en we zien een financieel tekort opdoemen vanaf 2026. De afgelopen weken stonden volledig in het teken van de begroting voor de komende jaren. De uitdagingen waar Veenendaal voor staat, gaan vooral over het vervangen van schoolgebouwen, het theater, de herinrichting van het stadspark en onderhoud van de openbare ruimte.

We hebben eerder afgesproken dat we als raad alle grote keuzes in samenhang met elkaar bespreken. Het CDA had dit afgelopen voorjaar al willen doen, maar het college stelt dit uit tot 2024. Toch hebben we uiteindelijk ingestemd met de begroting, omdat we vooral niet stil moeten blijven staan, maar verder moeten. Een aantal scholen is echt aan vervanging toe. Daarnaast werden een aantal belangrijke amendementen aangenomen, waarmee het voorstel beter werd.

Twee van onze moties werden aangenomen. De eerste motie pleit voor de aanleg van een beweegparcours voor minder validen in het stadspark. De tweede motie zet Veenendaal weer op de kaart als Bijenstad van Nederland. Onze motie over Veenendaal als groenste stad van Nederland in 2030 hebben we ingetrokken, omdat het gemeentebestuur ons heeft toegezegd te versnellen als het gaat om meer bomen in wijken, de binnenstad en de bedrijventerreinen. Kortom: de bespreking van de begroting was op sommige momenten pittig, maar heeft uiteindelijk tot een mooi resultaat geleid. Laten we samen werken aan een bloeiend Veenendaal!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.