01 maart 2024

Versterkte Controle: CDA Veenendaal juicht wijzigingen ODRU-afspraken toe

Het CDA in Veenendaal verwelkomt met enthousiasme de recente wijzigingen in de afspraken met de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU). de ODRU ondersteunt gemeenten in de regio Midden-Nederland bij de uitvoering van milieu- en omgevingstaken. De recente wijzigingen hebben als doel de gemeenteraad meer controle te geven over de begroting van de ODRU. Deze wijzigingen komen voort uit de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen. De voorgestelde wijzigingen omvatten een grotere betrokkenheid van de raad, een verlengde termijn voor zienswijzen op begrotingswijzigingen (van 8 naar 12 weken), en behoud van de mogelijkheid voor de raad om zienswijzen op de kadernota te uiten. Het CDA, samen met andere politieke partijen, steunt unaniem deze vernieuwde regeling. Lees meer bij de Rijnpost.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.