04 december 2023

Politieke actualiteiten: CDA in het nieuws

De afgelopen weken was het CDA Veenendaal politiek volop zichtbaar. We hebben een aantal wapenfeiten achter elkaar gezet:

Parkeerbeleid op Zondag: Mark heeft namens het CDA, in samenwerking met andere partijen zoals SGP, CU, en SP, bezwaar gemaakt tegen het voorgestelde plan van het gemeentebestuur voor betaald parkeren op zondag. Het CDA is van mening dat de uitwerking van dit plan onvoldoende was afgestemd met kerken en inwoners. Ons standpunt is dat het vermeende tekort in de parkeerexploitatie eerder te wijten is aan leegstand in parkeergarages dan aan het beweerde inkomstenverlies door straatparkeren bij woningen en kerken op zondag in het centrum. Hoewel de parkeertarieven worden verhoogd, is dit omdat dit al geruime tijd niet is gebeurd. Deze visie draagt bij aan ons streven naar een evenwichtig parkeerbeleid voor de gemeenschap. De voorstellen zijn teruggestuurd naar de wethouder en het gemeentebestuur mag alsnog de inspraak met bewoners en kerken gaan regelen. Lees hier meer in de Rijnpost.

Visie Sociaal Domein en Verslavingszorg: Alies heeft tijdens de raadsvergadering unanieme steun ontvangen voor haar visie op de plannen van het gemeentebestuur voor het sociaal domein. Ze heeft namens het CDA gesproken over de groeiende zorg onder Veenendaalse ouders met betrekking tot verslavingen bij de jeugd. Voor het CDA staat de aanpak van verslaving hoog op de prioriteitenlijst; van alcohol, tabak en slaapmiddelen tot internet, game en pornoverslaving. De brede steun vanuit de raad is een compliment voor ons werk. Lees het bericht in de Rijnpost.

Bijenstad: Het CDA Veenendaal stelde de gemeenteraad dit voorjaar voor onze toekomstige citymarketing en evenementen te baseren op onze rijke bijenhistorie. Harold en Frank hebben de afgelopen maanden veel contact gehad met imkers, historici, winkeliersvereniging en citymarketing om een overkoepelend thema te bedenken voor Veenendaal met een link naar ons verleden als één de grootste bijenmarkten van Europa. De gemeenteraad en het gemeentebestuur hebben inmiddels unaniem hun steun uitgesproken. Er gaat nu een verkenning uitgevoerd worden naar de inpassing van het thema Veenendaal Bijenstad in de activiteitenkalender en de citymarketing van Veenendaal. Ook de Rijnpost schreef er iets over.

Warmtetransitie: Hoe willen we onze stadsverwarming voor de toekomst beheren en eventueel uitbouwen? Afgelopen dinsdag hebben Mark, Frank en Reinhart namens het CDA deelgenomen aan een beeldvormende vergadering over de warmtetransitie in onze gemeente. Tijdens deze bijeenkomst werd duidelijk dat het afsluiten van gas in wijken binnenkort onder de bevoegdheid van de gemeente zal vallen. Deze vergadering, georganiseerd in samenwerking met het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW), bood waardevolle informatie over nieuwe wetten die momenteel in ontwikkeling zijn. Ook werd besproken dat het warmtenet vanuit Veenendaal-Oost mogelijk wordt uitgebreid naar wijken ten westen van de rondweg. Bewoners van Dragonder-Zuid en omgeving mogen de komende maanden meegaan denken over een gasloze toekomst. Lees hier meer in de Rijnpost.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.