29 juni 2023

Voorkom hittestress!

Hugo de Jonge zet landelijk in op de nieuwbouw van een miljoen nieuwe woningen. In de regio FoodValley en ook in Veenendaal zal veel worden bijgebouwd. Voor CDA Veenendaal is het belangrijk dat bij nieuwbouw ook voldoende aandacht blijft voor de kwaliteit van de woonomgeving. Groen, parkeren, wegen en openbaar vervoer verdienen onze aandacht. De fractie zoekt regelmatig contact met onze partijgenoten in Den Haag en in de provincie Utrecht om het belang van openbaar vervoer en goede wegen onder de aandacht te brengen. Ook vragen we regelmatig aandacht voor verkeersknelpunten, zoals de drukte in de spits op rondweg Oost en ook op delen van rondweg West.

Een steeds vollere stad vraagt ook aandacht voor groen. Hoe meer een stad versteent, hoe warmer de stad wordt, dat kan wel 2 graden schelen met het buitengebied. Dit is onprettig en ongezond. CDA Veenendaal vraagt daarom aandacht voor vergroenen, met name grote inheemse bomen dragen bij aan een koelere stad. En bij nieuwbouwprojecten hopen wij dat ze bijdragen aan het verminderen van hittestress door meer bomen in de plannen te verwerken. Met name in het centrum en op industrieterreinen zien we in de huidige situatie al ruimte om meer bomen aan te planten. En op termijn willen we in elke wijk meer bomen aanplanten en ieder geval dat bomen die afsterven of worden gekapt worden vervangen. Dit alles is erop gericht om de stad op termijn beter bestand te maken tegen hitte als gevolg van klimaatverandering.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.