08 november 2022

Zolang de volwassenen het oneens zijn, zijn de kinderen de dupe!

Afgelopen vrijdag bracht gemeenteraadslid Mark Ruitenbeek namens het CDA Veenendaal een werkbezoek aan de scholen in het Ontmoetingshuis Veenendaal-Oost samen met raadsleden van diverse andere fracties. De onderwijssituatie in het Ontmoetingshuis begint steeds nijpender te worden, omdat hier teveel scholen gehuisvest zijn. Dit duurt nu al ruim drie jaar. Mark: “Het onderwijs staat er onder druk: op sommige locaties is het niet mogelijk extra uitleg en ondersteuning te bieden aan kinderen die leermoeilijkheden of andere problemen hebben. Sommige leerkrachten storen zich zo aan de slechte huisvesting, dat zij hun baan opzeggen voor een school elders die de huisvesting beter geregeld heeft."

Oplossing
Het CDA Veenendaal ziet een extra school in Groenpoort als de beste oplossing, aangevuld met noodlokalen om de bouwperiode te overbruggen. Eerder -in juni 2021- werd een voorstel dat het CDA met verschillende partijen deed om een IKC Groenpoort te bouwen voor 550 kinderen aangenomen in de Raad Veenendaal. Mark: “Wat zou het mooi zijn als dat besluit alsnog kan worden uitgevoerd.”

Gekissebis
Mark: “Het was goed, de problemen door te nemen met de betrokkenen en samen te kijken naar wat wel en niet mogelijk is, nu samen met collega’s van andere partijen. Maar moet dit echt zo lang duren? Kinderen zijn de dupe, net als hun ouders.” In de De Rijnpost wees wethouder onderwijs, Dylan Lochtenberg (VVD) erop dat de schoolbesturen het maar onderling oneens blijven over de gewenste oplossing en dat er volgens externe deskundigen steeds minder mogelijkheden zijn om uit te kiezen. De schoolbesturen wijzen er op dat de gemeente maar een kavel als mogelijkheid voor IKC Groenpoort heeft onderzocht, dat de wegen in Oost ook zonder IKC Groenpoort krap zijn gepland qua capaciteit en dat de gemeente gebruikt als drukmiddel om het aanname beleid van de scholen te beïnvloeden. De schoolbesturen geven op hun beurt aan dat deze keuzes van de gemeente sterk hebben bijgedragen aan de huidige impasse. Wat daar verder ook van zij: op dit moment zijn de kinderen de dupe en dat is voor het CDA onaanvaardbaar.

Kom naar de bijeenkomsten van de gemeenteraad en geef uw mening
Wanneer is het nu eindelijk geregeld? Mark: “Deze week spreekt De Raad opnieuw met diverse betrokkenen. Vanavond 8 november is er een toelichting op de huidige situatie in het gemeentehuis. Aanstaande dinsdagavond 15 november 19.30 uur staat het onderwerp op de agenda van de raadscommissie en kunt u inspreken (wel vooraf aanmelden bij de griffie) en op donderdagavond 24 november 19.30 uur zal het CDA dit onderwerp agenderen in de gemeenteraad. Er gebeurt deze maand dus veel op en het CDA hoopt dan ook dat we ouders en schoolbesturen na de gemeenteraad van donderdag 24 november eindelijk duidelijkheid kunnen geven! Om die reden doet het CDA Veenendaal een oproep aan betrokken ouders: neem plaats op de publieke tribune tijdens deze belangrijke vergaderingen!”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.