14 maart 2022

Antwoorden op de vijf meest gestelde verkiezingsvragen!

De afgelopen weken waren we veel op straat en ook via de socials krijgen we veel vragen over de gemeenteraadsverkiezingen. In dit artikel geven we antwoord op de vijf meest gestelde verkiezingsvragen. Blijf vooral ook andere vragen stellen, je kunt ook appen met onze lijsttrekker via 0621590947!

1. Wat vindt het CDA Woerden van windturbines?

Het CDA Woerden is niet principieel tegen windturbines. We hebben namelijk de luxe niet om zomaar een techniek op voorhand af te wijzen zonder die goed te onderzoeken. Eén windturbine levert evenveel stroom op als dertig voetbalvelden met zonnepanelen. We moeten dus goed kijken of dat in Woerden kan om die afweging te maken. Het CDA Woerden ziet eigenlijk alleen langs de A12 bij de afrit Nieuwerbrug een geschikte locatie. De vraag die beantwoord moet worden is of er voldoende afstand gehouden kan worden van huizen, zodat inwoners geen gezondheidsrisico lopen.

Belangrijker nog dan het debat over windturbines is dat we concreet aan de slag gaan met isolatie en zonnepanelen op daken van huizen. Daar moeten we de komende jaren de grootste stappen zetten. Lees onze plannen daarvoor op onze site

2. Hoe staat het met de financiën van de gemeente Woerden?

De afgelopen jaren waren pittig, omdat gemeenten te weinig geld kregen vanuit de Rijksoverheid. We hebben ons hard ingezet om het huishoudboekje op orde te krijgen. Niet door de gemeente op slot te gooien, maar door te bezuinigen waar het kan, waarbij ook een extra bijdrage van inwoners is gevraagd. 

Het huishoudboekje is nu gezond en heeft perspectief voor de komende jaren. Belangrijk is dat ook in de komende jaren voorzichtig wordt omgegaan met ons geld. Als CDA Woerden hebben we daarom als enige politieke partij ons programma ook financieel vertaald. 

3. Waarom is de Rembrandtbrug de beste oplossing voor de leefbaarheid van Woerden-west?

Al dertig jaar wordt er gepraat over een extra brug in Woerden-west. Er is samen met experts en inwoners in de afgelopen periode onderzoek gedaan naar de beste brugvariant. Uit die gesprekken is de Rembrandtbrug naar voren gekomen. Een brug die het beste de verkeersproblematiek oplost in Woerden-west tegen maatschappelijk de beste kosten (andere bruggen zijn ook duur, maar werken minder goed). Kijk eens op www.brugwoerdenwest.nl om meer te lezen over het onderzoek en alle varianten. Eerder schreven we op onze site een uitgebreid artikel over waarom het CDA Woerden voorstander is van de realisatie van een Rembrandtbrug. Wat sommige partijen niet vertellen is hoeveel geld we weggooien als we nu stoppen met de aanleg, dat gaat om miljoenen. Wat ons betreft vindt de realisatie dus de komende jaren plaats.  

4. Is het CDA Woerden een lokale partij?

Ja, we zijn zelfs de grootste lokale partij! Als CDA Woerden zijn we een zelfstandige afdeling van het CDA. Binnen onze partij werkt het zo dat de partij van onderaf is opgebouwd, we hebben dus wel inspraak via congressen en ledenraadplegingen op ‘Den Haag’ (helaas niet altijd genoeg…) maar dat werkt niet zo andersom. In Woerden bepalen we zelf wat we doen. Onze ledenvergadering (we hebben meer dan 300 leden in Woerden) heeft daarom ook ons programma vastgesteld en onze hele campagne bepalen en betalen we gewoon zelf. En onze kandidaten wonen overal in de gemeente, zoals alle raadsleden dat moeten. We zijn dus hyperlokaal, weten wat er speelt én zijn daarmee de grootste lokale partij van Woerden. 

5. Hoe gaan jullie het woningtekort oplossen?

Misschien wel de belangrijkste vraag van dit moment: het woningtekort. Veel partijen in Woerden hebben plannen om huizen te bouwen. Die plannen liggen ook klaar voor de uitvoering, er is de afgelopen jaren hard gewerkt om huizenbouw voor te bereiden. Als CDA Woerden willen we 1.200 huizen bouwen in de komende vier jaar, dat is bijna twee keer zoveel als dat er in de afgelopen 4 jaar zijn gebouwd (700) en als het lukt om die 1.200 huizen te bouwen zou dat voor Woerden een bouwrecord zijn van de afgelopen decennia. Een enorme opgave dus! Hoe willen we voorkomen dat er vertraging gaat optreden? Daarvoor hebben we een actieplan gemaakt. Hierin kun je lezen dat we een aantal concrete maatregelen willen nemen (snellere procedures, meer mensen in vaste dienst die hieraan werken, meer geld) om het voor elkaar te krijgen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.