Harrie Harrie Drummen

Kandidaat

Harrie Drummen is een nieuwkomer binnen CDA Vaals. In zijn ambtelijke loopbaan heeft hij veel verschillende functies vervuld bij diverse gemeentelijke organisaties. Hij beschikt over heel veel kennis op nagenoeg  alle beleidsterreinen van de gemeente. Deze kennis en ruime ervaring wil hij inzetten voor de hele gemeente Vaals. De komende jaren staat de gemeente Vaals bestuurlijk voor velerlei uitdagingen en komen heel veel nieuwe taken op het bord van de gemeente te liggen. Deskundigheid is dan ook gevraagd en noodzakelijk om alle belangen van de inwoners en verenigingen de komende jaren op een eerlijke en rechtvaardige manier te behartigen. Kortom er is behoefte aan een krachtig, betrokken en ondernemend bestuur. Speerpunt voor Harrie de komende 4 jaar is:

 “Veilig wonen in een schone leefomgeving, met voldoende groen en een fraaie aankleding. Een omgeving die daarnaast voldoende mogelijkheden biedt om te ontmoeten en te verbinden”.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.