Maatschappelijke betrokkenheid

De “nieuwe” samenleving gaat uit van actieve betrokkenheid van elke inwoner. Bepaalde mensen moeten hiertoe geactiveerd worden. De Gemeente dient zich in te spannen om zo veel als mogelijk, in principe alle, inwoners actief betrokken te krijgen bij de samenleving. In overleg met de inwoners dient
voor elke kern een “participatieplan” te worden opgesteld en te worden uitgevoerd.
Twee onderwerpen in dit grote geheel dienen op korte termijn aandacht te krijgen, sociale-cohesie en vrijwilligerswerk.
Sociale-cohesie is al jaren tanend. De “ik-samenleving” is jarenlang gepropageerd en is, nu helaas, voor een groot deel werkelijkheid geworden. Mensen moeten meer om mensen gaan geven en moeten meer voor mensen opkomen. Verbondenheid tussen mensen is eigenlijk de gewoonste zaak
op deze wereld, helaas is ons dit al jaren afgeleerd. De Gemeente dient samen met de inwoners te komen tot bewustwording op dit onderwerp en dien samen met de inwoners te komen tot “herbouw” van een “mensen samenleving”.
Specifieke aandacht voor het vergroten en verbreden van ons vrijwilligerskorps. In overleg met de inwoners en verenigingen, etc. dient “vraag en aanbod” in kaart te worden gebracht. Daarna dient een actieve stimulering plaats te vinden. Het huidige “vrijwilligersloket” dient nog meer in de samenleving
te worden geborgd; dichter bij de mensen en samen met inwoners.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.