Agrarische nevenactiviteiten

Steeds meer agrarische bedrijven zien zich wegens financiële redenen genoodzaakt agrarische nevenactiviteiten te ontplooien. CDA VAALS is van mening dat dit op beperkte schaal mogelijk moet zijn, mits dit past in de bestaande agrarische situatie en er inpassing plaatsvindt ten opzichte van het
landschap.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.