Veilig naar school:

Gevaarlijke verkeerssituaties rondom scholen dienen aangepakt te worden. Veel gebruikte schoolroutes dienen duidelijk, zichtbaar en herkenbaar te zijn. Ook dienen gerichte snelheidscontroles met regelmaat ingezet te worden. Ook ouders/verzorgers dienen zich bewust te zijn, dat zij vaak zelf ook zorgen voor verkeersonveilige situaties, wanneer zij hun kroost met de beste bedoelingen naar school brengen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.