Activiteiten in het buitengebied

Afsluiten of beperkt bereikbaar maken van het buitengebied is volgens CDA VAALS geen oplossing, aangezien ons buitengebied een van de toeristische trekpleisters is waar op onze lokale economie gedeeltelijk draait. Excessief misbruik van ons buitengebied moet echter voorkomen worden.
Grootschalige toertochten van auto’s en motoren zijn daarbij ongewenst en passen niet in de visie welke onze gemeente heeft opgesteld. Ook dienen het aantal wielertochten binnen onze gemeentegrenzen, strenger dan tot nu het geval is, aan banden te worden gelegd. Voorkomen moet worden dat
de Leefbaarheid van onze kernen door deze vorm van recreatief misbruik onder druk komt te staan. Het bestaande beleid moet mogelijk bijgesteld worden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.