Verkiezingsprogramma 2014

CDA VAALS is van mening dat mensen van nature ergens bij willen horen. De trend in onze samenleving is echter anders. Mensen trekken zich terug! Dat helpt niet. We voelen ons vaker onveilig. We missen respect op straat. We klagen over te veel regels. In de wijken en dorpen vereenzamen ouderen omdat in alle drukte niet naar hen wordt omgekeken.
CDA VAALS vindt dat we niet alleen voor onszelf, maar ook voor anderen verantwoordelijk zijn. Binnen dit standpunt past geen anonieme wijk, of dorp en geen gemeente die alles voor ons regelt.

CDA VAALS kiest bewust voor de SAMENLEVING. Wij zijn overtuigd van het oplossend vermogen van mensen en organisaties zelf. CDA VAALS wil de komende jaren aan onze gemeenschap bouwen, waarbij wij ondersteuning willen bieden aan mensen die aan de kant staan. Ook zal CDA VAALS zich sterk maken voor gezinnen, die hard in hun portemonnee worden geraakt.
Gemeenten krijgen extra taken zoals begeleiding, verzorging en jeugdzorg (AWBZ en WMO). De landelijke overheid gaat hier echter fors op bezuinigen. Ook voor gemeente Vaals zal deze klap hard aankomen. Deze ondoordachte koers moet om. Te beginnen in onze eigen gemeente, Vaals.
De gemeente is immers de overheid die het dichts bij MENSEN staat.

CDA VAALS wil 5 bewegingen binnen onze samenleving starten:

1. Van vrijblijvend naar betrokken: Mensen maken hun eigen leefomgeving

2. Van grenzen naar ruimte: Minder regels en meer mogelijkheden

3. Van polarisatie naar participatie: Mensen samenbrengen via werk en scholing

4. Van nazorg naar voorzorg: Voorkomen is beter dan genezen

5. Van verbruiken naar waarderen: Niet alles van waarde is in geld uit te drukken

Op basis van deze 5 gewenste bewegingen, heeft CDA VAALS haar Verkiezingsprogramma 2014-2018 opgesteld en nader uitgewerkt, waarbij getracht wordt een zo concreet mogelijk beeld te scheppen.
CDA VAALS werkt voor en SAMEN met U, in het verleden, het heden en in de
toekomst ! 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.