Leefbare kleine kernen, buurten en wijken

Met betrekking tot wonen, woningen en woningbouw, dient de aandacht uit te gaan naar starters en senioren. Samen zorgen zij voor de leefbaarheid. Daarbij verdient elke wijk-, buurt en dorp zijn eigen ontmoetingsplekken. Denk daarbij aan een activiteitenplein, dorpsplein of een multifunctionele accommodatie.
Binnen onze gemeente zijn diverse ontmoetingsplekken reeds gerealiseerd, of kunnen bestaande mogelijkheden onderzocht worden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.