Nederlandse taal in onze gemeente

In Vaals spreekt men diverse talen: Nederlands, Duits, Frans, Engels, Italiaans, Arabisch, Turks etc. De diverse lokale dialecten, nemen daarnaast een bijzondere plaats in. Meertalig onderwijs, bijvoorbeeld Duits, verhoogt later de kans op een baan. CDA VAALS is van mening dat meertalig onderwijs echter nooit ten koste mag gaan van het Nederlands als voertaal. Om deel te kunnen nemen aan de Samenleving van Vaals en wanneer men dus succesvol wilt integreren, is het noodzakelijk dat iedereen de Nederlandse taal machtig is. Dit betekent dat de gemeente een beleidsplan moet opstellen, om alle inwoners ervan bewust te maken dat de Nederlandse taal essentieel is om in Vaals en in Nederland
mee te kunnen doen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.