Ontheffing van leges

Verenigingen, Stichtingen en organisaties zoals benoemd in de Subsidieverordening van Vaals, behoeven
geen leges meer te betalen. Van de ene kant verstrekken wij hen subsidies, terwijl wij aan de andere kant leges declareren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.