Vera Claessen-Jolic

Kandidaat

Vera Claessen-Jolic is eveneens geen onbekende binnen de gemeentepolitiek. Vera woont al meer dan 45 jaar in Vaals en is met hart en ziel verbonden met Vaals. Vera is nou betrokken met het wel-en-wee van onze oudere en minder mobiele inwoners en voelt zich nauw betrokken met onze woonomgeving. Vera maakt deel uit van de commissie “Mensen & Voorzieningen en Werk & Economie”. Voor Vera geldt:

"Samen voor een Eerlijk, Betrouwbaar
en Sociaal Vaals"

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.