Voedselbank Vaals

Voedselbanken blijken helaas noodzakelijk, maar moeten wel een tijdelijke oplossing blijven. Bezoekers van voedselbanken hebben vaak meerdere problemen tegelijkertijd, zoals werkeloosheid en schulden.
CDA VAALS vindt dat deze mensen actief benaderd moeten worden, om deel te nemen aan schuldhulpverleningstrajecten en actief naar werk geleid moeten worden. Zo kan de voedselbank ook voor hen een tijdelijke voorziening blijven.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.