Balans tussen bouwen en groen

Ruimte voor bouwen kan op gespannen voet staan met ambities ten aanzien van groen en economie. De huidige visies dienen daarbij als leidraad, waarbij wij speciale aandacht hebben voor de infrastructuur van winkels en welzijnsvoorzieningen in wijken, buurten en kleine kernen. Kale woonwijken zonder levendigheid zijn in de visie van CDA VAALS ongewenst.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.