Bereikbaarheid kern Vaals (4e-arm)

Om de bereikbaarheid van de kern Vaals te vergroten, moet serieus bekeken worden of een structurele en blijvende aanleg van de 4e-arm (ter hoogte van de rotonde Politiebureau-Randweg) een reële optie is. Daarbij moet nauwe afstemming plaatsvinden tussen de gemeente en de buurtbewoners
en de betrokken Wijk- en Buurtplatforms.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.