Nieuwe groene energie

CDA VAALS is van mening dat inwoners van Vaals gestimuleerd moeten worden, om zelf energiebesparende maatregelen te nemen en om zelf energie op te wekken. Wij zien liever dat de inwoners hiermee bewust aan de slag gaan en hiervoor aanspraak kunnen maken op een lokale premie en/of
fonds. CDA VAALS is van mening dat bewustwording onder de inwoners t.a.v. duurzame energie sneller wordt bereikt wanneer deze inwoners dat in hun portemonnee merken. CDA VAALS vindt het geen goede zaak dat uw belastinggeld wordt besteed aan groene LED-verlichting in het buitengebied
en aan zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen. De inwoners van Vaals mogen en moeten zelf profiteren van duurzame investeringen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.