Communicatie met burgers


Digitale informatie en dienstverlening van gemeenten moet makkelijk vindbaar zijn, ook voor mensen met een beperking. Ondanks de goede score van onze gemeentelijke website, zijn verbeteringen zeer gewenst. Daarbij zijn wij van mening dat burgers altijd de keuze moeten blijven houden hoe zij in contact willen treden met gemeente Vaals: via internet, telefonisch, of gewoon aan de balie!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.