Veiligheid

De inzet van politie wordt het beste lokaal geregeld. De burgemeester gaat in gesprek met inwoners om bijvoorbeeld 3 prioriteiten per wijk, buurt of dorp vast te stellen. Zo wordt gericht gewerkt aan een groter veiligheidsgevoel en aan de leefbaarheid. De Wijk-, Buurt- en Dorpsplatformen kunnen hierbij een verbindende rol spelen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.