Werkeloosheid

Binnen de huidige economische situatie kan het iedereen overkomen: Werkeloosheid! Behalve dat mensen die in deze situatie terechtkomen en eigen verantwoordelijkheid hebben, is CDA VAALS van
mening dat de gemeente zich extra dient in te spannen om haar inwoners weer aan het werk te helpen. Daarbij kan gedacht worden aan begeleiding naar regulier werk. Als dat even niet lukt, kan dit mogelijk wel bereikt worden via scholing, of vrijwilligerswerk! CDA VAALS is van mening dat de gemeente
hierin een actieve houding moet aannemen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.