Gemeentelijke financiën


Van burgers wordt verwacht, dat zij hun financiële zaakjes op orde hebben. CDA VAALS is van mening dat dit ook voor gemeente Vaals moet gelden. Wij zijn van mening dat de gemeente haar eigen broek moet kunnen ophouden en net als haar burgers niet meer geld zou moet uitgeven dan zij in
haar portemonnee heeft. Geldverslindende projecten en thema’s passen niet binnen het huidige financiële klimaat, waarin burgers en overheden flink moeten bezuinigen. Financiële meevallers moeten uiteindelijk rechtstreeks ten goede komen aan de inwoners.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.