Studentenhuisvesting in Vaals

Historisch gezien zijn studenten verbonden met Vaals. Studentenhuisvesting is een hot item, in Vaals.
CDA VAALS is van mening dat studenten waardevol kunnen zijn voor de Vaalser samenleving, maar dat betekent dan wel dat zij actief aan de Vaalser samenleving mee moeten doen. Indien studenten zich vestigen binnen onze gemeente, dienen zij actief benaderd en betrokken te worden bij onze samenleving. Daarnaast dient bij het aanwijzen van Studentenhuisvesting, weloverwogen nagedacht
te worden, of deze huisvesting past bij de bestaande bewoners van het gebied!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.