Carla Koers

Wethouder: Milieu en Duurzaamheid, Mobiliteit en Bereikbaarheid

Carla Koers – de Graaf, Plaats 6, wonende te Giesbeek

Waar ga je je namens het CDA Zevenaar de komende vier jaar voor inzetten?

Prettig wonen en werken vraagt om goede verbindingen tussen mensen, steden en landen. Als CDA-ers zijn we goed in dat verbinden.

De nieuwe gemeente Zevenaar biedt veel kansen op het gebied van recreatie en toerisme, economie en werk. Ik ga me inzetten dat dit op een duurzame manier gebeurt.

Wat vind je het belangrijkst in je eigen dorp?

Giesbeek en Lathum zijn parels langs de IJssel waar het goed wonen en leven is. De Rhederlaag is een prachtig gebied, dat mag niet veranderen door nog meer zandwinning toe te staan. Recreatie wordt steeds belangrijker voor ons allemaal, daar moeten we in Giesbeek en Lathum op inzetten. Het verenigingsleven is hier heel rijk en divers, dat moet zo blijven!

Ik ga me sterk maken voor het behoud van het goede leven in heel Zevenaar, daar is aandacht en actie voor nodig.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.