DUURZAAMHEID

De gevolgen van onze manier van leven worden steeds nadrukkelijker zichtbaar in het uitsterven van diersoorten en de opwarming van de aarde. Willen we het tij nog keren is een actieve houding noodzakelijk. Dat doen we door zelf het goede voorbeeld te geven en inwoners en bedrijven te ondersteunen, want het is een feit dat bewuste omgang met energie en grondstoffen uiteindelijk ook een positief economisch effect heeft.

  • Goed voorbeeld doet volgen: wij willen dat de gemeentelijke organisatie uiterlijk in 2025 klimaatneutraal is en hebben de ambitie om dit als gemeente te zijn in 2040. Dat is 10 jaar eerder dan vastgelegd in het landelijk Energie-akkoord.
  • Het CDAz wil inwoners en bedrijven ondersteunen bij vragen over energiebesparing en de mogelijkheden voor duurzame energie. Het nieuwe energieloket is op onze voorspraak geopend en ondersteunen wij om die reden van harte.
  • We gaan kijken hoe we het verder scheiden van afval nog beter kunnen stimuleren.
  • Het CDA geeft volop steun aan de initiatieven van het regionale bedrijfsleven (Lindus) aan het Logistiek Expertise Centrum (LEC) Liemers en het Duurzaamheid Expertise Centrum (DEC) Liemers.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.