VERKEER EN VERVOER

Bereikbaarheid is cruciaal voor inwoners en bedrijven. De komende jaren worden veel infrastructurele aanpassingen doorgevoerd, zoals de verlenging van de A15 en de verbreding van de A12, maar lang niet alle verkeersproblemen zijn daarmee opgelost. Het CDA maakt zich grote zorgen over de verkeersafwikkeling door Zevenaar richting A12 en A15 na de sluiting van de Griethse Poort. Het CDA vindt het sluiten ervan een verkeerde keuze. Het tast de leefbaarheid aan. Daarom zal het CDA alles op alles zetten om de negatieve gevolgen van dit besluit voor de inwoners van de stad Zevenaar te beperken.

  • CDAz blijft zich inspannen voor de veiligheid en leefbaarheid door te strijden voor doortrekking van het Witte Kruis in Babberich. De bereikbaarheid van het Gelders Eiland en de leefbaarheid van Babberich en de stad Zevenaar staan te veel onder druk van auto- en vrachtverkeer.
  • We willen goede fietsverbindingen om bereikbaarheid tussen de verschillende kernen te verbeteren en optimaal geschikt te maken voor (elektrisch) fietsverkeer.
  • De parkeertarieven in de stad Zevenaar bevriezen we voor vier jaar.
  • Voor de kleinere dorpen zetten we in op nieuwe  vervoersvormen (vervoer op afroep, buurtbus) zodat ook ’s avonds en in de weekenden de bereikbaarheid van inwoners geborgd is.

 

Andersom wil CDAz harde garanties dat de aanrijtijden voor de hulpdiensten gegarandeerd worden binnen de hele gemeente Zevenaar.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.