WONEN EN RUIMTE

Onze nieuwe gemeente biedt een enorme variatie aan locaties en omgevingen om te wonen. Stad en dorpen verliezen echter aan aantrekkingskracht door het uitblijven van een goede aanpak van de woningmarkt. Dat vraagt om een krachtige aanpak en die ziet er als volgt uit:

  • Bouwen voor starters, ouderen  én de middenklassen op de woningmarkt, zowel koop als betaalbare huur. We willen een aantrekkelijke woningaanbod zodat een brede afspiegeling van de samenleving hier kan en wil wonen.
  • Flexibele toepassing van bestemmingsplannen om aan te sluiten op de vraag die er is. Dat betekent dat we dus ook welwillend kijken naar (alternatieve) woonvormen zoals Tiny Houses, kangoeroe-wonen en collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.