Freek Jansen

Nummer 3

Leefbaarheid is meer dan stenen stapelen. Het gaat vooral om mensen. Burgerinitiatieven waarderen we daarom onder andere met geldelijke steun. Afgelopen vier jaar is er veel bereikt, we willen ons graag weer vier jaar voor u inzetten.

Ik ga mij inzetten voor:

  • Rentmeesterschap. Dit is o.a. zorgen dat de gemeentelijke financiën op orde zijn en dat we actief bezig zijn met de verduurzaming van onze gemeente.
  • Leefbaarheid in de dorpen. Dit door de verenigingen te ondersteunen, zij maken het verschil tussen een “slaap” dorp of een leefbaar dorp.
  • Woningbouw, er is veel gebouwd in Herwen, hier moeten we mee doorgaan. Het is voor velen nog steeds te moeilijk een huis te vinden.

Wilt u dat ook? Stem dan 14, 15 of 16 maart op Freek Jansen. Lijst 2 Nr. 3.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.