ECONOMIE, LANDBOUW EN WERKGELEGENHEID

Ondernemers en (familie)bedrijven zorgen voor werk en bedrijvigheid. Dat is belangrijk voor onze inwoners en daarom vindt het CDAz dat zij steun verdienen. Daar geven we concreet vorm aan door:

  • Met de komst van een Outlet-centre ontstaan er nieuwe banen voor onze inwoners. Het CDAz wil dat de RSD actief het gesprek aangaat met de nieuwe ondernemers om mensen met een uitkering aan het werk te helpen. Streven is minimaal 10 procent van de nieuwe banen in te vullen met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zoals werkloze 50 plussers en jongeren met een arbeidsbeperking.
  • De binnenstad van Zevenaar moet weer gaan bruisen. CDAz wil dat er gericht gesproken wordt met vastgoed-eigenaren om leegstand weg te werken.
  • Oprichting van een investeringsfonds, waarbij we concreet kiezen voor stimuleren van grensoverschrijdend werken (profiteren van de economische groei in Duitsland) en kansrijke start-ups op gebied van toerisme/recreatie, logistiek, agrarische sector en duurzaamheid. (zie ook Toerisme en Natuur)
  • Snel en betrouwbaar internet is een basisvoorziening die we voor al onze inwoners en dus ook in het buitengebied willen.

Het CDAz ondersteunt de agrarische sector door haar ruimte te geven voor duurzaam ondernemen. Lokale productie is niet alleen duurzaam, maar vergroot ook de economische en maatschappelijke betrokkenheid. De agrarische sector is één van de belangrijkste economische pijlers van onze gemeente en moeten we ook als zodanig behandelen.

  • Dat betekent een beperking van grondonttrekking of sterker nog de hernieuwde inzet van ongebruikte gronden voor landbouwdoeleinden.
  • Markten voor lokale producten kunnen rekenen op onze steun.
  • De sector dient verder actief betrokken te worden bij zaken als bestemmingsplannen, milieubeleidsplannen, Natura 2000 en Deltaplan 2100. Moderne toekomstgerichte agrarische bedrijven, die duurzaam zijn, oog hebben voor dierenwelzijn en veilig voedsel produceren, hebben recht op een degelijk planologisch kader.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.