Willemien Voetdijk

Raadslid en commissielid samenleving

Willemien Voetdijk- ten Have wonende te Zevenaar

Ik heb zo’n 20 jaar op het Zevenaarse platteland gewoond ten noorden van de A12. Na het overlijden van mijn man woon ik sinds een paar jaar in de stad, in Groot Holthuizen.

Ik maak me sterk voor onze leefbaarheid en dat we houden wat goed is.

Een goed sociaal beleid dat ondersteunend is voor jeugd en gezin, bijvoorbeeld door het inzetten van sociaal verpleegkundigen.

Aandacht voor de specifieke problemen van ouderen wat betreft zorg en mobiliteit; goed openbaar vervoer, ook vanuit de dorpen in Rijnwaarden. 

Ondersteuning van het verenigingsleven, een helder subsidiebeleid in de nieuwe gemeente. 

Betaalbare huisvesting voor jongeren en ouderen; meer leeftijdsbestendige huur- en koopwoningen, waardoor ouderen kunnen verhuizen en de doorstroming toeneemt. 

Aandacht voor het vestigingsklimaat van bedrijven en winkels; versterking van het Zevenaarse centrum.

Het goed afronden van alles wat de afgelopen jaren is ingezet, zoals de aanpassingen van het wegennet bij de komst van de A15 en de  verbreding van de A12, de bouw van de Fashion Outlet, de invulling van centrum rond het oude gemeentehuis, de scholenbouw. 

De fusie van Zevenaar en Rijnwaarden brengt veel moois samen: de stad Zevenaar met veel voorzieningen, omgeven door dorpen, waaronder die van de voormalige gemeente Angerlo aan de IJssel èn het Gelders Eiland, een groot gebied met dorpen en een uniek rivierenlandschap aan de Rijn. 

Dat alles samenvoegen en versterken, dat is de uitdaging waar ik me met het CDA ten volle voor ga inzetten!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.