Jojanneke de Nooij

Lijsttrekker

Publieke gerechtigheid, gespreide verantwoordelijkheid, solidariteit en rentmeesterschap zijn voor het CDA werkwoorden en daarmee gaan we aan de slag. Ook bij ruimte, dat die belangrijk is hebben we de laatste jaren ervaren, we hebben er veel van in Zevenaar en moeten er zuinig op zijn.            

Veilig wonen in leefbare kernen/stad wil iedereen. Goede voorzieningen dragen daartoe bij. Voor de leefbaarheid is het van belang dat er overal voldoende wordt gebouwd. Het CDA vindt het belangrijk u als inwoner te betrekken bij de ontwikkelingen in uw eigen omgeving.

Samenwonen in goede harmonie met een rijk verenigingsleven en plek voor iedereen zijn belangrijke pijlers voor ons welbevinden. Naoberschap zit in ons DNA. Dorpsraden,dorpshuizen en de vele verenigingen zijn plaatsen waar mensen samenkomen,hebben een voortrekkersrol en zorgen voor verbinding. Initiatieven die daartoe bijdragen zal het CDA van harte steunen.

Agrariërs verdienen steun, zij zorgen immers voor voldoende voedsel, doen aan landschapsbeheer, zorgen met korte ketens voor meer gebruik lokale producten en hebben ruimte om water op te vangen.  Sterke partners in het opwekken van groene energie. Heel verstandig hun kennis en kunde te benutten. CDA Zevenaar steunt die initiatieven.

Zevenaar ligt uniek in een prachtig rivierenlandschap met veel toeristische trekpleisters. Dit ‘rivierengoud’ met historisch tintje moet toegankelijk zijn voor iedereen en het toerisme in onze gemeente versterken.

Jojanneke de Nooij lijsttrekker CDA Zevenaar, Lokaal verbindend

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.