Willy van Dinther

Raadslid en commissielid middelen

Willy van Dinther wonende te Babberich

Waar ga je je namens het CDA Zevenaar de komende vier jaar voor inzetten?

Veilig wonen en leven in de dorpen, leefbaarheid minimaal in stand houden en verbeteren door ondersteuning van het sociaal, cultureel, sportief, maatschappelijk leven, dorpsraden en dorpshuizen. Zorg voor de ouderen o.a. door aangenaam wonen, een buurtswhatsapp, aandacht en hulp voor alleenstaande eenzame mensen, stimuleren van deelname aan (ouderen) activiteiten.  Zorg voor jeugd en jongeren o.a. door verbeterd en aangepast woning toewijs beleid, zodat jongeren in hun dorp kunnen blijven wonen. Steun aan jeugd en jongerenwerk.

Wat vind je het belangrijkst in je eigen stad/dorp?

Verkeersveiligheid o.a. door veilige oversteekplaatsen op o.a. Dorpstraat, Beekseweg en Babberichseweg en de snelheid op deze wegen naar 30 KM en handhaven. Zorgen dat onveilige situaties door hoge wildgroei, kapotte voetpaden stelselmatig worden opgelost.

Woningbouw in de dorpen zowel sociaal als koop, o.m. in de braakliggende bouwterreinen de Middag, Zwanenwaay, Dorpstraat ( v/h Hugen).

Natuurlijk de gehele aanpassing van de infrastructuur Dorpstraat, verleggen en doortrekken Witte Kruis, aanleg fietspad Witte Kruis naar Maatjesweg. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.