CULTUUR, SPORT EN VERENIGINGSLEVEN

Cultuur, sport en verenigingsleven kleuren de samenleving en zijn belangrijk voor onze inwoners. Wij zijn blij met ons rijke en gevarieerde aanbod aan culturele voorzieningen en sportverenigingen en willen die ook onverminderd in stand houden. Hiervoor gaan wij onze uiterste best doen. Randvoorwaarden daarbij zijn dat het financieel haalbaar moet zijn en toekomstbestendig. Cultuur kleurt de samenleving en is daarom belangrijk.

  • Het CDA draagt de culturele activiteiten zoals schuttersfeesten, kermis, carnaval en Zevenaar Muziekstad een warm hart toe. We staan altijd open voor suggesties vanuit de organiserende verenigingen en stichtingen.
  • De grote culturele instellingen (bibliotheek, het Musiater, Volkuniversiteit en Liemers Museum) gaan samen verder onder de naam Kunstwerk! Wij zijn voorstander van hun plannen voor huisvesting in de Turmac Hal om zo een aantrekkelijk en betaalbaar cultureel aanbod voor onze inwoners te kunnen garanderen in de toekomst. Hiervoor gaan wij onze uiterste best doen. Randvoorwaarden daarbij zijn dat het financieel haalbaar moet zijn en toekomstbestendig. Cultuur kleurt de samenleving en is daarom belangrijk.
  • Verenigingen draaien op vrijwilligers en zij vormen de bouwstenen van onze samenleving. Daarom zorgen wij voor een gelijk speelveld voor alle verenigingen en een subsidiebeleid dat beloont wanneer men creatieve oplossingen heeft om zelf meer inkomsten te genereren of extra leden te werven.
  • Sportbedrijf Ataro moet er zijn vóór en ter ondersteuning van de verenigingen en dus geen hinderlijke tussenlaag zijn.
  • Alle sportverenigingen moeten kunnen beschikken over kwalitatief goede speelvelden.
  • De Boskuul, het Lentebad en de steunpunten van de bibliotheek in Lobith en Pannerden zijn basisvoorzieningen voor onze burgers en willen we dus ten alle tijden behouden. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.