VLUCHTELINGEN EN STATUSHOUDERS

Het CDAz heeft zorg voor mensen als belangrijk uitgangspunt. De wereld is een stuk minder veilig geworden en de effecten daarvan zijn terug te zien in de toeloop van vluchtelingen naar ons land. We kijken dus ook niet weg als er een beroep op ons gedaan wordt om te helpen, maar houden daarbij ook oog voor onze eigen inwoners en bedrijven. Weliswaar zijn de concrete plannen van het Centraal Orgaan Asielzoekers nu komen te vervallen, maar onze opvatting is als volgt: 

  • Wij zijn tégen de komst van een Gemeenschappelijke Vreemdelingen Locatie (GVL) in Zevenaar. Grootschalige opvang (zoals ooit bedoeld 750 asielzoekers per kwartaal en dat 20 jaar lang) past niet binnen onze gemeentegrenzen. Het CDAz heeft zich goed laten informeren over de ervaringen van bewoners en winkeliers  met een soortgelijke locatie in Ter Apel.
  • We werken wél mee aan opvang en integratie van statushouders op een manier die recht doet aan de humanitaire nood van deze groep, maar ook aan onze eigen inwoners.

Veelal zullen  statushouders een beroep moeten doen op sociale huurwoningen. Voor de opvang en integratie van statushouders is draagvlak in de samenleving een absolute voorwaarde. Daarom zal het CDAz zich ervoor inzetten dat voor woningzoekenden de slaagkans voor het verkrijgen van een sociale huurwoning minimaal gelijk blijft.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.