LEEFBAARHEID, VOORZIENINGEN EN BURGERPARTICIPATIE

Een aantrekkelijke centrum-stad met daar om heen leuke en levendige dorpen en betrokken inwoners. Dat is hoe wij onze nieuwe gemeente graag voor ons zien. Om dat te kunnen garanderen zijn een aantal zaken randvoorwaardelijk te organiseren door de gemeente, want zonder een beetje liefde en aandacht groeit er weinig. We willen daarbij ook onze inwoners uitdagen om zelf met goede ideeën te komen. CDAz maakt zich daarom hard voor:

  • Het behouden van cruciale verbindende voorzieningen in de kernen zoals De Duim in Pannerden, De Borg in Babberich en de Brede Blik in Giesbeek.
  • Een burgerbudget dat kan worden ingezet voor lokaal maatwerk, zoals bijvoorbeeld het opknappen van een speeltuin, het plegen van extra onderhoud of het rolstoelvriendelijker inrichten van de buurt. Burgers moeten hier zowel individueel als via de wijk- of dorpsvertegenwoordigers gebruik van kunnen maken.
  • Sociale wijkteams bezoeken op vaste tijden dorpen en wijken om de nabijheid van zorgverleners te garanderen. Waar mensen elkaar kennen wordt nu eenmaal beter werk geleverd.

Dat geldt ook voor de belangrijke rol van wijk- en dorpsraden als sparringpartners. Het CDAz wil dat haar bestuurders 1 op 1 gesprekspartners zijn voor deze gemotiveerde vrijwilligers

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.