ONDERWIJS

Opgroeiende kinderen moeten in Zevenaar de kans krijgen zich te ontplooien en goede scholen horen daar bij. Door de vergrijzing/ontgroening in onze gemeente is de aanwezigheid van die voorzieningen in de omgeving geen vanzelfsprekendheid. We willen leerlingen en studenten behouden voor onze gemeenschap en dus moeten we ze perspectief bieden.

  • Het CDAz stelt dat voor iedere kern een goede basisschool in de omgeving beschikbaar moet zijn. Uiteraard bij voorkeur in eigen dorp of wijk, maar altijd binnen een redelijke afstand én veilig en goed bereikbaar.
  • Initiatieven om te komen tot Integrale Kind Centra (IKC), waarin organisaties als onderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en peuteropvang zijn samengevoegd, krijgen steun van het CDAz maar worden wel getoetst op ons eerste vereiste van nabijheid.
  • De samenwerking tussen het middelbaar en beroepsonderwijs enerzijds en het bedrijfsleven anderzijds gaan we stimuleren om op die manier de jeugdwerkloosheid actief tegen te gaan en bedrijven te voorzien van goede en gemotiveerde lokale werknemers.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.