Kees van Merwijk

Raadslid en commissielid middelen

Kees van Merwijk wonende te Zevenaar

Waar ga je je namens het CDA Zevenaar de komende vier jaar voor inzetten?

Ik ga me in de komende vier jaar inzetten voor een goed woonbeleid, waarbij er voldoende woongelegenheid is voor jongeren, ouderen maar ook  gezinnen zowel in de huur- als koopsector.

Wat vind je het belangrijkst in je eigen stad/dorp?

Goede inpassing van de toegangswegen vanuit Zevenaar naar de A15 en de A12, met daarbij extra aandacht voor de geluids- en fijnstofproblematiek voor de omwonenden tijdens de aanleg en daarna.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.