CDA Regiotour Noord-Brabant

ARMOEDEBELEID

Werk is de beste manier om aan armoede te ontkomen en CDAz zet zich om die reden stevig in om mensen te begeleiden richting een baan. Groepen voor wie werken minder of geen optie is, zoals kinderen, ouderen en chronisch zieken, helpen we om gezond en volwaardig deel te nemen in de samenleving.

  • We kijken naar wat nodig is; maatwerk per persoon als het gaat om ondersteuning als schuldhulpverlening of bijzondere bijstand.
  • Aanvullende ondersteuning uit de samenleving zoals het Maatjesproject, de Stichting Leergeld en de Voedselbank vinden wij belangrijk en helpen wij waar mogelijk.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.