Scootmobiel

ZORG EN WELZIJN

­­­­­­­Het CDAz wil dat iedereen kan meedoen in de samenleving. Chronisch zieken, gehandicapten en ouderen moeten niet het kind van de rekening worden van Haagse bezuinigingen. Wij buigen dit positief om door de menselijke maat weer centraal te stellen en uit te gaan van eigen kracht en samenredzaamheid en dit te versterken met professionele zorg.

  • Oprichting van een investeringsfonds voor de zorg. Goede ideeën die leiden tot betere zorg of lagere kosten moeten een kans krijgen.
  • Mantelzorgers zijn kanjers! Om die reden willen we de ondersteuning van deze mensen nog beter vormgeven. Denk daarbij aan het bieden van respijtverlof (een dagje níet hoeven zorgen) of cursussen voor omgaan met dementie.
  • Inzet van moderne technieken zoals beeldbellen, niet ter vervanging van menselijk contact, maar als aanvulling zodat professionele zorgverleners meer mensen kunnen helpen.
  • We willen beschermd werken en dagbesteding dichter bij huis organiseren.
  • Het CDA is alert op signalen van eenzaamheid en de bijzondere problematiek die gekoppeld is aan het ouder zijn. Het CDA nodigt het Platform Senioren Zevenaar en Rijnwaarden 50+ andere vertegenwoordigers van ouderenbonden uit om in de komende raadsperiode structureel contact te houden om signalen te delen en samen oplossingsrichtingen te bedenken.

De gemeente is verantwoordelijk voor een goede jeugdzorg. De duur van ondersteuning wordt niet meer vooraf bepaald. Zolang als hulp nodig is wordt deze geboden. Zodra jongeren op eigen benen kunnen staan wordt hen dat ook gegund. Ook is er aandacht voor jongeren die geen jeugdzorg vragen. Het tegengaan van jeugdwerkeloosheid heeft prioriteit.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.