Wonen

Goed wonen voor iedereen bereikbaar? Dat zou tenminste zo moeten zijn, maar we kennen allemaal de druk op de woningmarkt en het tekort. Starters hebben nauwelijks kansen, doorstroming van ouderen naar levensbestendige woningen dichtbij de voorzieningen loopt niet goed genoeg. Woningbouw verenigingen hebben het moeilijk gehad, er zijn dan ook minder woningen gebouwd dan wenselijk. De behoefte aan betaalbare woningen is groot. (jongeren, statushouders, arbeidsmigranten). Hierdoor is de slaagkans om er één te bemachtigen klein. Logisch dus dat mensen ook aan het CDA Zevenaar vragen wat doen jullie er nu eigenlijk aan. Terechte vraag die we zullen proberen te beantwoorden.

Het zal mensen die woonruimte zoeken een schrale troost zijn dat in Zevenaar naar verhouding veel is gebouwd. Gelijk hebben ze, het lost immers hun vraag niet op. Hamvraag is, wat doen we eraan. Eigenlijk niet we, maar; wat doet het CDA Zevenaar eraan! Immers u als kiezer en ook als woningzoekende mag ons daarop aanspreken en dat doet u gelukkig ook. Interessant, dat het een landelijk probleem is, maar wij zitten voor u in de raad van Zevenaar en uw vraag: wat doet u er zelf aan als CDA Zevenaar is terecht. Niet uitputtend wil ik e.e.a. graag toelichten. Niet alles kan daarbij aan bod komen. Startersleningen laat ik nu maar even voor wat ze zijn.

Sociale woningbouw. Verhuurdersheffing en verkoop van sociale huurwoningen  hebben ervoor gezorgd dat het aantal sociale huurwoningen niet groter is geworden. Toewijzing van sociale huurwoningen aan statushouders (zijn we voor als CDA) vergroot het draagvlak niet als iemand die al lang op zo’n woning aast nog langer moet wachten. Daarom is besloten dat bij woningbouw van enige omvang tenminste 25% sociale huurwoningen moeten zijn. Prima dat de woningbouwverenigingen zich daar ook hard voor maken.

Betaalbare koop. Ook is afgesproken dat tenminste 25%  bij woningbouw van enige omvang betaalbare koop moet zijn.

Woonplicht. Investeerders kopen huizen op om daar rendement van te maken. Spaargeld levert immers niets op. Op zich niets mis mee behalve als dat woningen duurder maakt en mensen die nog niet beschikken over een woning, het verkrijgen daarvan nog moeilijker maakt. Daarom is een motie ingediend die woonplicht voor Zevenaar moet invoeren. Wat betekent dat? Als je een woning koopt moet je er zelf in gaan wonen of b.v. 1 van je kinderen. Het college heeft die opdracht gekregen en binnenkort horen we daar meer over.

Initiatief woningbouw. In november jl. is een amendement (opdracht aan college) ingediend om hen wat meer armslag te geven. Het college dient op korte termijn met een plan te komen de woningbouw en particuliere initiatieven (WOEL en CPO-achtige constructies)  te stimuleren. Daarvoor stelt de raad 3 miljoen euro beschikbaar. Het CDA Zevenaar verwacht er veel van.

Tot slot.
Mocht u tijd en zin hebben eens te zien hoe die hele discussie is gelopen dan kunt u dat zelf nazien bij archiefvergaderingen van commissie en raad in oktober en november.  Heeft u naar aanleiding van dit schrijven nog vragen? Stel ze dan of neem contact op met:

Freek Jansen fractievoorzitter CDA Zevenaar
Henk Visser raadslid CDA Zevenaar
Willy van Dinther raadslid CDA Zevenaar
Willemien Voetdijk raadslid CDA Zevenaar

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.