23 februari 2023

Bezoek Derk Boswijk aan Alblasserwaard

Maandag 20 februari heeft Tweede Kamer lid Derk Boswijk een bezoek gebracht aan de familie van den Berg in Bleskensgraaf. Op Farm Nescio introduceerde Ad van den Berg zijn bedrijf en werd er doorgesproken over de stikstofproblematiek met een groep boeren.

Echt heel erg

Ad van den Berg: ‘het is echt heel erg dat er nog geen oplossing is voor de PAS melders, (boeren die op basis van de Programmatische Aanpak Stikstof een melding over hun boerderijactiviteiten deden) die door dezelfde overheid nu als illegaal worden bestempelt’.

KDW uit de wet

Een ander belangrijk geluid wat door de groep boeren naar voren werd gebracht is de nijpende wetgeving rond de Kritische Depositie Waarde, de KDW. Op basis van deze KDW wordt bepaald of er teveel stikstof aanwezig is in een gebied. Terwijl er volgens de groep veel meer gekeken moet worden naar de daadwerkelijke staat van de natuur in de Natura2000 gebieden. Op het laatste punt was Derk Boswijk duidelijk: ‘Het is waardeloos dat het nog niet is geregeld maar het gebruik van de KDW is slechts een indicator. Mijn aangenomen motie om de KDW uit de wet te halen zal leiden tot het daadwerkelijk kijken in de natuurgebieden wat nodig is’.

Gebiedsproces is de basis

En hij vervolgt: ‘Jullie zijn in de Alblasserwaard een voorbeeldgebied als het gaat om het gebiedsproces dat nodig is om zelf een invulling te geven aan alle maatschappelijke wensen. Alleen als er draagvlak is voor een gebiedsplan, en er daardoor stikstofruimte vrijkomt, kunnen PAS melders worden gelegaliseerd. En wat mij betreft blijft er ruimte voor diverse soorten boeren in het gebied. Alleen met een gebiedsproces en ruimte voor een eigen invulling kan het beleid slagen’.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.