Giessenburg & Giessen-Oudekerk

Een aantal prioriteiten die CDA Molenlanden heeft gesteld:

We werken aan een samenleving waarin de menselijke maat centraal staat voor de lokale overheid. We zijn allemaal even belangrijk, ongeacht wie we zijn en wat we doen. Vrijheid en rechtvaardigheid zijn het allerbelangrijkst. We delen verantwoordelijkheid met elkaar en we zorgen dat Oudkerk en Giessenburg voor jong en oud aantrekkelijke dorpen blijven.

We hebben oog voor elkaar, en vooral voor de kwetsbaren onder ons. In het verenigingsleven ontmoeten mensen elkaar. Dat is heel belangrijk voor de sociale veiligheid, gezondheid (sport) en culturele activiteiten in het dorp. We willen na de corona-tijd nieuw elan geven aan het verenigingsleven. Wat extra hulp van de overheid daarbij kunnen de verenigingen goed gebruiken.

De wereld moderniseert en rap tempo, en wij moderniseren mee. Onze welvaart stijgt daardoor. Maar is dat in alles en altijd goed? Nog nooit was jeugdzorg zo omvangrijk als nu. Er is wat aan de hand en wij willen niet alleen meer geld, maar ook de echte oplossing hiervoor vinden.

Met ‘meer woningen’ onderscheiden we ons niet. Wel met de manier waarop we dat willen doen. De gemeente moet weer zelf grond gaan aankopen en er woningen op bouwen. Daarmee komt meer regie op het woningbouwprogramma. Minder ‘maximale winst’, maar meer ‘betaalbare huizen’ bij het woningbouwprogramma. En we kunnen bij de uitgifte weer bedenktijd geven aan mensen die voor de belangrijkste aankoop van hun leven staan. Wat een verademing zal dat zijn.

Wij hebben de opdracht zorg te dragen voor de schepping. Dus dat betekent dat we aandacht moeten hebben voor duurzaamheid bij energie- en natuurgebruik. We doen dat op een manier en een schaal die bij ons en ons dorp past. We laten ons daarbij niet alleen leiden door de modellen van de overheid, maar blijven ons verstand gebruiken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.