Nieuwpoort

Enkele prioriteiten die CDA Molenlanden gesteld heeft:

  • Het historische erfgoed Nieuwpoort koesteren en goed onderhouden. Tevens willen we stimuleren om de leefbaarheid en levendigheid van de vesting te versterken. Het historisch karakter van onze ‘stad’ behouden.
     
  • Wij hebben de opdracht zorg te dragen voor de schepping. Dit betekent onder andere bijzondere aandacht voor duurzaamheid,  voor de inrichting van ons gebied en voor een circulaire economie. Het CDA wil dat er een duurzaamheidsregisseur komt die gratis adviezen geeft over mogelijke maatregelen en helpt bij gezamenlijke initiatieven.
     
  • Veiligheid blijft altijd een aandachtspunt. Verkeersoverlast door sluipverkeer en snelheidsduivels moet aangepakt worden. We willen ook werk maken van een parkeervoorziening voor bezoekers buiten de vesting van Nieuwpoort. Ook willen we Schoonhoven en Nieuwpoort aansluiten op het OV Waterbusnetwerk

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.